Montaż pomp ciepła JaworPOMPY CIEPŁA Jawor

Szukasz oszczędności? Chcesz niezależności podczas okresu grzewczego? Więc to do Ciebie jest skierowana nasza oferta na montaż pompy ciepła w Jaworze!

Alternatywne źródła ogrzewania Jawor czyli pompy ciepła to znacznie więcej niż tylko oszczędność i niezależność.

Nie generują żadnych zanieczyszczeń ani spalin. Naturalne ciepło uzyskują głównie z otoczenia. Stosując pompy ciepła dostarczane przez Olex Serwis fizycznie wpływasz na polepszenie jakości powietrza!

Pompa ciepła powietrze woda to również maksymalna energooszczędność.

Ciepło ze środowiska jest całkowicie nieodpłatne, a jedynym kosztem działania jest energia elektryczna używana do pracy pompy ciepła.

Steruj jak chcesz, skąd chcesz

Pompy ciepła w ofercie Olex Serwis oferują wiele możliwości regulowania.

Użytkownik ma możliwość regulacji temperatury wody obiegowej, zadanej wartości temperatury pokojowej lub regulowanie za pomocą termostatu pokojowego.

Inteligentny sterownik posiada standardowo moduł Wi-Fi, który udostępnia zdalne sterowanie pompą ciepła przy użyciu aplikacji.

Ponadto istnieje możliwość połączenia pompy ciepła z systemem inteligentnego zarządzania budynkiem BMS. Jedną z fundamentalnych funkcji sterownika jest sterowanie pogodowe.

Optymalna temperatura przez cały rok

Pompa ciepła to wielofunkcyjne urządzenie, które gwarantuje produktywne ogrzewanie domu zimą oraz chłodzenie latem.

Pompy ciepła powietrze-woda są w stanie sprawnie ogrzewać budynek przy temperaturach zewnętrznych nawet do -25°C i chłodzić przy temperaturach zewnętrznych w przedziale od 10°C do 48°C.

MAKSYMALNA TEMPERATURY WODY ZASILANIA TO 65°C

Gdy używasz pompę ciepła do ogrzewania lokalu grzejnikami potrzebna jest możliwość przygotowania wody do zasilania instalacji o wyższej temperaturze.
Pompy ciepła w ofercie firmy Olex Serwis umożliwiają przygotowanie wody nawet o temp. 65°C.

Ogrzewanie Z Wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł EnergiiMontaż Pomp Ciepła Jawor

Pompy ciepła do ogrzewania budynku używają energię odnawialną, nagromadzoną w gruncie, wodzie oraz powietrzu. Jest to energia czysta i dostępna bez limitów. Dzięki temu pompy ciepła dopuszczają w dużej mierze zminimalizować zużycie paliw kopalnych, zminimalizować wypuszczanie zanieczyszczeń do atmosfery i zredukować opłaty ogrzewania budynku.

Ponieważ pracują samoczynnie ich użytkowanie jest również bardzo komfortowe.

Czym Jest i Jak DziałaPompy ciepła Jawor

Pompa ciepła – maszyna grzewcza wymuszająca przepływ ciepła między obszarami o najniższej oraz najwyższej temperaturze.

Proces ten zachodzi wbrew naturalnemu kierunkowi obiegu ciepła i zachodzi dzięki doprowadzonej z zewnątrz energii mechanicznej lub energii cieplnej.

Pompy ciepła z termodynamicznego punktu widzenia wykonują obieg Lindego, tak jak chłodziarki, ale ich kluczowym przeznaczeniem jest ogrzewanie pomieszczeń oraz wody użytkowej.
W chłodziarkach i zamrażarkach ciepło jest wytłoczoned z przechowywanych produktów (co obniża ich temperaturę) a dołączane do pomieszczenia, w którym stoi lodówka lub zamrażarka.

Pompa ciepła zastosowana do ogrzewania pomieszczeń „wypompowuje” ciepło z otoczenia o niskiej temperaturze (z gruntu lub powietrza na zewnątrz budynku) i po podniesieniu temperatury czynnika roboczego oddaje ciepło do ogrzewanego pomieszczenia.

Pompy Ciepła // troszkę od technicznej strony

Nazwa „pompa ciepła” jest użyta przez analogię do nazwy ogólnie znanej pompy hydraulicznej pompującej ciecz (zazwyczaj wodę) z niżej położonego zbiornika do zasobnika położonego wyżej.

Zarówno pompa hydrauliczna, jak i pompa ciepła potrzebują energii dostarczonej z zewnątrz.

Kiedy ciepło płynie w naturalnym kierunku (od wyższej temperatury do niższej), przepływ tego ciepła może być zastosowany do napędu silnika cieplnego podobnie jak przepływ wody płynącej grawitacyjnie z góry na dół napędza silnik hydrauliczny (turbinę wodną).

Aby popędzić ciepło do płynięcia w przeciwnym kierunku (od temperatury niższej do wyższej) należy z zewnątrz przesłać energii do napędu, podobnie jak przy pompowaniu wody z dolnego zbiornika do górnego.

Przy odpowiedniej konstrukcji pompa ciepła i silnik cieplny mogą być jednym urządzeniem, analogicznie jak jednym urządzeniem mogą być pompa hydrauliczna i silnik hydrauliczny w elektrowni szczytowo-pompowej.

Sprężarkowe pompy ciepła realizują termodynamiczny obieg Lindego, będący odwróceniem obiegu silnika cieplnego.

Ciepło jest przyjmowane przez parujący ciekły czynnik roboczy znajdujący się pod niskim ciśnieniem (freon, amoniak, dwutlenek węgla) w parowniku (dolne źródło ciepła), czynnik w postaci pary trafia do sprężarki, gdzie jest sprężany, rośnie jego ciśnienie, temperatura (energia wewnętrzna).

Gorąca para pod wysokim ciśnieniem przekazuje ciepło, skraplając się w wymienniku ciepła – skraplaczu (górne źródło ciepła) i czynnik w postaci cieczy przez zawór dławiący, rurkę kapilarną lub turbinę rozprężną, w których następuje spadek ciśnienia, trafia z powrotem do parownika.

Pompy ciepła wykorzystują jako dolne źródło energię cieplną niskotemperaturową (o niskiej energii) (w praktyce 0–60 °C), niełatwy do innego praktycznego spożytkowania.

pompy ciepła legnica

RODZAJEPomp ciepła Jawor

Powietrzna pompa ciepła (źródłem ciepła jest powietrze pobrane z zewnątrz)

 • Pompa ciepła powietrze-powietrze (transportuje ciepło do wewnątrz)
 • Pompa ciepła powietrze-woda (transportuje ciepło do obiegu grzewczego i do zbiornika domowego z gorącą wodą)

Gruntowe

 • Gruntowe pompy ciepła (źródłem ciepła jest grunt lub podobne źródło)
  • Gruntowo-powietrzne pompy ciepła (transportują ciepło do wewnątrz)
  • Glebowo-powietrzne pompy ciepła (gleba jako źródło ciepła)
  • Skalno-powietrzne pompy ciepła (skała jako źródło ciepła)
  • Wodno-powietrzne pompy ciepła (zbiornik wodny jako źródło ciepła, np. wody podziemne, jezioro, rzeka)
 • Gruntowo-wodne pompy ciepła (transportują ciepło do obiegu grzewczego i domowego zbiornika wody gorącej)
  • Glebowo-wodne pompy ciepła (gleba jako źródło ciepła)
  • Skalno-wodne pompy ciepła (skała jako źródło ciepła)
  • Wodno-wodne pompy ciepła (zbiornik wodny jako źródło ciepła)

Powietrze wylotowe

Pompy ciepła na wylotowe powietrze (pobierają ciepło z powietrza wylotowego z budynku, wymagają mechanicznej wentylacji)

 • Wylotowe powietrzno-powietrzne pompy ciepła (transportują ciepło do powietrza wlotowego)
 • Wylotowe powietrzno-wodne pompy ciepła (transportują ciepło do obiegu grzewczego i domowego zbiornika ciepłej wody użytkowej)

Wodne pompy ciepła

Wodne pompy ciepła (WSHP) używają jako źródło ciepła wody płynącej.

W zależności od zewnętrznego źródła zasilania można je również podzielić na:

 • elektryczne,
 • olejowe,
 • gazowe (GHP – Gas Heating Pumps).

Zapraszamy do naszego salonu klimatyzacji i wentylacji przy
ul. Roberta Schumana 3 w Legnicy.

Nasi specjaliści pomogą w wyborze odpowiedniego urządzenia do Państwa potrzeb a nasi instalatorzy wykonają montaż w dogodnym dla Państwa terminie.

Zapraszamy do kontaktu >>>

Pracujemy na sprzęcie wiodących producentów pomp ciepła na świecie aby każde zlecenie realizowane dla Państw było na najwyższym poziomie i gwarantowało pełną satysfakcję i zadowolenie z naszych usług ponieważ to klient jest dla nas najważniejszy.

Pompy Ciepła
Daikin

pompy ciepła daikin

Pompy Ciepła
Gree

pompy ciepła gree

Pompy Ciepła
Panasonic

Pompy Ciepla
Mitsubishi

pompy ciepla mitsubishi

pompy ciepła Legnica

pompy ciepła z szybkim montażem Jawor

Pompy Ciepła z Montażem Jawor

UA-191129290-1