Pompy Ciepła Lubin

Pompy ciepła powietrze woda Lubin to jedno z najbardziej ekologicznych i energooszczędnych rozwiązań ogrzewania domu.

Nie generują żadnych zanieczyszczeń ani spalin. Naturalne ciepło uzyskują głównie z otoczenia. Stosując pompy ciepła dostarczane przez Olex Serwis naprawę wpływasz na poprawę jakości powietrza!

Ciepło ze środowiska jest całkowicie nieodpłatne, a jedynym kosztem użytkowania jest energia elektryczna wykorzystana do pracy pompy ciepła.

Pompa ciepła powietrze woda to również maksymalna energooszczędność.

Steruj jak chcesz, skąd chcesz

Pompy ciepła w ofercie Olex Serwis oferują wiele możliwości zdalnego sterowania swoim urządzeniem.

Pompa ciepła Lubin to wielofunkcyjne urządzenie, które gwarantuje wydajne ogrzewanie domu zimą oraz chłodzenie latem.

 

Optymalna temperatura przez cały rok!

 

Ponadto istnieje możliwość połączenia pompy ciepła z systemem inteligentnego zarządzania budynkiem BMS. Jedną z fundamentalnych funkcji sterownika jest sterowanie pogodowe.

Pompy ciepła powietrze-woda są w stanie sprawnie ogrzewać obiekt przy temperaturach zewnętrznych nawet do -25°C i chłodzić przy temperaturach zewnętrznych w przedziale od 10°C do 48°C.


Użytkownik ma możliwość nastawienia temperatury wody obiegowej, zadanej wartości temperatury pokojowej lub kontrolowanie za pomocą termostatu pokojowego.

Inteligentny sterownik posiada standardowo moduł Wi-Fi, który daje możliwość zdalne sterowanie pompą ciepła przy użyciu aplikacji niezależnie od tego gdzie się obecnie znajdujemy.

Ogrzewanie Z Wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł EnergiiPompa Ciepła Lubin

Pompy ciepła Lubin do ogrzewania domu używają energię odnawialną, skumulowaną w gruncie, wodzie oraz powietrzu.

Jest to energia czysta i dostępna bez granic. Dzięki temu pompy ciepła umożliwiają w dużej mierze ograniczyć zużycie paliw kopalnych, zredukować wypuszczanie zanieczyszczeń do atmosfery i zmniejszyć opłaty ogrzewania budynku.

Ponieważ pracują samoczynnie ich obsługa jest również bardzo komfortowa.

Czym Jest i Jak DziałaPompy ciepła Lubin

Pompa ciepła – maszyna cieplna wymuszająca przepływ ciepła między obszarami o najniższej oraz najwyższej temperaturze.

Proces ten zachodzi wbrew oczywistemu kierunkowi obiegu ciepła i zachodzi dzięki dostarczonej z zewnątrz energii mechanicznej lub energii cieplnej.


Pompy ciepła z termodynamicznej strony realizują obieg Lindego, tak jak chłodziarki, ale ich głównym zastosowaniem jest ogrzewanie pomieszczeń i wody bieżącej.

W chłodziarkach i zamrażarkach ciepło jest wytłoczoned z przechowywanych produktów (co obniża ich temperaturę) a dołączane do pomieszczenia, w którym stoi lodówka lub zamrażarka.

Pompa ciepła użyta do ogrzewania pomieszczeń wytłacza ciepło z otoczenia o niskiej temperaturze (z gruntu lub powietrza na zewnątrz budynku) i po zwiększeniu temperatury czynnika roboczego przekazuje ciepło do ogrzewanego pomieszczenia.

Zasada Działania Pompy Ciepła

Przy odpowiedniej konstrukcji pompa ciepła i silnik cieplny mogą być jednym urządzeniem, analogicznie jak jednym urządzeniem mogą być pompa hydrauliczna i silnik hydrauliczny w elektrowni szczytowo-pompowej.


Sprężarkowe pompy ciepła tworzą termodynamiczny obieg Lindego, będący odwróceniem obiegu silnika cieplnego.

Nazwa „pompa ciepła” jest użyta przez podobieństwo do nazwy powszechnie znanej pompy hydraulicznej pompującej ciecz (zwykle wodę) z niżej położonego zbiornika do zbiornika położonego wyżej.

Kiedy ciepło płynie w naturalnym kierunku (od wyższej temperatury do niższej), przepływ tego ciepła może być wykorzystany do napędu silnika cieplnego podobnie jak przepływ wody płynącej grawitacyjnie z góry na dół napędza silnik hydrauliczny (turbinę wodną).

Aby popędzić ciepło do płynięcia w odwrotnym kierunku (od temperatury niższej do wyższej) należy z zewnątrz przesłać energii do napędu, podobnie jak przy pompowaniu wody z dolnego zbiornika do górnego.

Ciepło jest pobierane przez parujący ciekły czynnik roboczy znajdujący się pod niskim ciśnieniem (freon, amoniak, dwutlenek węgla) w parowniku (dolne źródło ciepła), czynnik w postaci pary dochodzi do sprężarki, gdzie jest sprężany, wzrasta jego ciśnienie, temperatura (energia wewnętrzna).

Gorąca para pod wysokim ciśnieniem przekazuje ciepło, skraplając się w wymienniku ciepła – skraplaczu (górne źródło ciepła) i czynnik w postaci cieczy przez zawór dławiący, rurkę kapilarną lub turbinę rozprężną, w których następuje spadek ciśnienia, trafia z powrotem do parownika.

Pompy ciepła wykorzystują jako dolne źródło energię cieplną niskotemperaturową (o niskiej energii) (w praktyce 0–60 °C), trudne do innego praktycznego spożytkowania.

pompy ciepła legnica

RODZAJEPomp ciepła Lubin

Powietrzna pompa ciepła (źródłem ciepła jest powietrze pobrane z zewnątrz)

 • Pompa ciepła powietrze-powietrze (transportuje ciepło do wewnątrz)
 • Pompa ciepła powietrze-woda (transportuje ciepło do obiegu grzewczego i do zbiornika domowego z gorącą wodą)

Gruntowe

 • Gruntowe pompy ciepła (źródłem ciepła jest grunt lub podobne źródło)
  • Gruntowo-powietrzne pompy ciepła (transportują ciepło do wewnątrz)
  • Glebowo-powietrzne pompy ciepła (gleba jako źródło ciepła)
  • Skalno-powietrzne pompy ciepła (skała jako źródło ciepła)
  • Wodno-powietrzne pompy ciepła (zbiornik wodny jako źródło ciepła, np. wody podziemne, jezioro, rzeka)
 • Gruntowo-wodne pompy ciepła (transportują ciepło do obiegu grzewczego i domowego zbiornika wody gorącej)
  • Glebowo-wodne pompy ciepła (gleba jako źródło ciepła)
  • Skalno-wodne pompy ciepła (skała jako źródło ciepła)
  • Wodno-wodne pompy ciepła (zbiornik wodny jako źródło ciepła)

Powietrze wylotowe

Pompy ciepła na wylotowe powietrze (pobierają ciepło z powietrza wylotowego z budynku, wymagają mechanicznej wentylacji)

 • Wylotowe powietrzno-powietrzne pompy ciepła (transportują ciepło do powietrza wlotowego)
 • Wylotowe powietrzno-wodne pompy ciepła (transportują ciepło do obiegu grzewczego i domowego zbiornika ciepłej wody użytkowej)

Wodne pompy ciepła

Wodne pompy ciepła (WSHP) używają jako źródło ciepła wody płynącej.

W zależności od zewnętrznego źródła zasilania można je również podzielić na:

 • elektryczne,
 • olejowe,
 • gazowe (GHP – Gas Heating Pumps).

Pompa ciepła Z Montażem

Zapraszamy do naszego salonu klimatyzacji i wentylacji przy ul. Roberta Schumana 3.

Nasi specjaliści pomogą w wyborze odpowiedniego urządzenia do Państwa potrzeb a nasi instalatorzy wykonają montaż w dogodnym dla Państwa terminie.

Zapraszamy do kontaktu >>>

 

Pracujemy na sprzęcie wiodących producentów pomp ciepła na świecie aby każde zlecenie realizowane dla Państw było na najwyższym poziomie i gwarantowało pełną satysfakcję i zadowolenie z naszych usług ponieważ to klient jest dla nas najważniejszy.

Pompy Ciepła
Daikin

pompy ciepła daikin

Pompy Ciepła
Gree

pompy ciepła gree

Pompy Ciepła
Panasonic

Pompy Ciepla
Mitsubishi

pompy ciepla mitsubishi

pompy ciepła Legnica

pompy ciepła cennik Legnica

pompy ciepła Lubin

UA-191129290-1